ข่าวกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ ที่สนันสนุนการบริหารและจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และส่วนภูมิภาคอื่นๆ

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
25พ.ย.2564

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลื้อกตั้ง อบต. (BIG DAY)
23พ.ย.2564

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำโดยนายเฉลิม สีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และ นายก อบต.

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง
18พ.ย.2564

นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นำหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปาง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง
17พ.ย.2564

นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นำหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปาง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง
18พ.ย.2564

นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นำหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปาง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง
18พ.ย.2564

นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นำหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปาง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo