Responsive image
ประกาศรับรองการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ย. 3105 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
12 พ.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
27 เม.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
08 ก.พ. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
12 พ.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
12 พ.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
14 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
08 พ.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com