สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7526-0422 โทรสาร : 0-7528-6183 อีเมล์ :
admin@klongpangsao.go.th
Powered By WNT.CO.TH